BİZİME NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ

Tüm Dünyada Datatex’e Hoş geldiniz

GENEL MERKEZ

Mon-Fri 9:00AM - 18:00PM (GMT+1)
Telefon: +39 02 679744243
Email gönderin

Üretim Emri Yönetimi

Datatex Üretim Emri Yönetimi, her şirketin kendine özel üretim şekline uygun ve etkin yönetim metodları ile özelleştirilmiş ve kapsamlı bir çözüm sunarak her kuruluşun imalat gereklerini karşılar.


Belli Başlı Yararlar

 • Departman ve tüm şirket için her ürün için hacmi ve karı maksimize edecek şekilde kesin ve baştan sona üretim işlemlerinin kontrolü
 • Üretimin izlenmesi ve istisnaların raporlanması
 • Üretim ön sürelerinin azaltılması
 • Üretim parametrelerinin belirlenmesi ve malzeme kullanımının daha iyi yönetimi ile kalite iyileştirme
 • Doğru işlem standartları ve izleme etkinlikleri ile firenin azaltılması
 • Transit sevkiyat, alt yüklenimci işlemleri ve komisyon bazlı çalışmalarda fiyat listeleri de dahil dış işlemlerin (fason yaptırılan) sağlıklı yönetimi
  • Stokların izlenmesi
  • Dış işlemlerin izlenmesi
  • İş maliyetleme
  • Faturalama
 • Olası geçikmeler ve problemlerin belirlenip düzeltilmesi için üretim ve müşteri hizmeti ile önlem alınmasına yönelik görüşmelerin erken yapılabilmesi.

Rota ve ÜA (Ürün Ağacı)

 • Değişik tiplerde ÜA ları ve rotalar (müşteri bazında, alternatif malzeme ve / veya rota adımları) desteklenmektedir
 • Üretim emrine / müşteri siparişine özel ÜA ve rota
 • Boya / baskı / terbiye formüllerinin üretim miktarına göre dinamik oluşması

Üretim Varlıkları

 • Talep = müşteri siparişleri, satış tahminleri, satış projeksiyonları, önceden rezerv edilmiş iş merkezi kapasitesi ve minimum stok seviyeleri
 • Yığın sipariş = Müşteri siparişi yada MRP tarafından otomatik hesaplanmış olandan doğrudan türetilen bir yada daha fazla ürün içeren grup yada bölünmüş talepler
 • Üretim talebi = üretimde izlenecek en küçük varlık
 • Üretim emri = bir yada daha fazla üretim adımı ile işlenecek talep grubu
 • Önceden yaratılmış eleman = Üretim emri yada üretim talebinden girilerek önceden tanımlanmış palet, kutu, top...

Kapasite Dengesi

 • Hesaplanan sonuçları grafik olarak gösterir sonlu yada sonsuz olarak uyarlanabilir
 • Şu kombinasyonlara göre talep planı kapasite analizi: kesin müşteri siparişleri, satış tahminleri, önceden rezerv edilmiş iş merkezi kapasiteleri ve minimum stok seviyeleri
 • Dar boğaz belirleme
 • Tanımlı randıman, fire ve standart parti büyüklüğünü göz önüne alarak her rota adımı için gereken iş merkezi kapasitesinin dinamik hesaplanması

Malzeme hesaplama

 • Her rota adımı için, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya tüm işlemlerde, öngörülen fireleri (sabit ve değişken) göz önüne alarak, gereken malzemeleri dinamik olarak hesaplama

Üretim Hareketleri

 • Üretimin her aşamasında tüm çıkışların ve girişlerin hassas olarak izlenmesi
 • Belirlenmiş ön süreler ile dış alt yüklenimcilerle şirket arasında geliş / gidiş transferleri desteklenir
 • Kullanıcının tanımlayabildiği kurallar ile izin vermek / kısmi / fazla / kalan üretim emri miktarının sevkini önlemek mümkündür
 • Üretim ilerleme bildirimi yada son üretim girişi ile üretim için gereken malzemelerin stok çıkışını yapmak mümkündür. Miktar üretim miktarına yada rezervasyona göre tekrar hesaplanabilir

Boya-Mutfağı Yönetimi

 • Entegre modül ile boya, baskı ve terbiye etkinliklerinin etkin çizelgelenmesi yönlendirilir
 • Toplu iş yada kontinü boya / baskı / kaplama hesaplamaları
 • Boya / baskı / terbiye formül ve reçeteleri dinamik ayarlamalara izin verecek şekilde desteklenir
 • Aynı reçeteyi kullanan farklı maddeler bir boya partisinde olabilir
 • Bileşen kullanımı ağırlığın yüzdesi yada hacim başına miktar şeklinde hassas olarak tanımlanır
 • Banyo hacmine, likör oranı, emme yüzdesi, arta kalan hacim ve standart fireye göre hesaplama
 • Gerçek boya ve baskı bileşenleri tüketiminin hassas izlenmesi
 • Boya mutfağı performans fark analiz raporları ile kalite iyileştirme ve maliyetlerin tekrar hesaplanması
 • Ağırlikların yönetimi ve denetimi için doğrulan terazi bağlantısı

Üretim Sahası Veri Toplama (CAMS) ve Kumaş Kalite Kontrol & Optimizasyon (CATS)

 • CAMS: (Computer Aided Manufacturing System)
  • Makine ayarlarını kaydeder ve üretim olaylarını gerçek zamanlı izler
  • Bir çok endüstri için düzenleyici rapor ihtiyacını karşılar
  • İş ilerleme durumunu ve iş kuyruklarını denetler
  • Üretkenlik analizi ve fark uyarılarını ayrıntılı belirtir
 • CATS: (Computer Assisted Textile Supervisor)
  • Kumaş kalite kontrol etkinlikleri raporlama ve hata haritaları
  • Kulanıcı tanımlı kalite tanımları / kurallar, müşteri ve / yada stil bazında
  • Birinci kalite topları maksimize edtmek için kesim optimizasyon kuralları
  • Kumaş kalite kontrol etkinlikleri ile stok ve üretim ilişkisinin kurulması

Üretim İlerleme, İzleme ve Üretimdekiler görünürlük

 • Üretimin tüm alanlarında görünürlük, malzeme çıkışından bitmiş ürün girişine
 • İleri yada geriye doğru çizelgeleme yada her ikiside (darboğaz’a öncelik verme)
 • Sipariş miktarları, hazırlık / değişim süreleri, makine randımanı, ortalama çalışma boyu, fire, uzama / çekme ve tekrar işlemlerine göre beklenen tamamlanma zamanı hesaplanması
 • Her üretim adımı için tanımlanmış dönem (gün, hafta..) bazında eksi kullanılırlık analizi
 • İş merkezi yük analizi
 • Çok sayıda yaygın izleme ve kontrol sistemleri (İplik eğirme, dokuma tezgahı, örgü, boya mutfağı..) ile uyumlu
 • Sabit yada oransal çıktılar
 • İşlemler: Paralel yada seri
 • Seçimlik / zorunlu üretim sahası veri toplama
 • Her üretim adımı için kullanıcının tanımlıyabildiği teknik veriler (standart işlem prosedürleri)
 • Otomatik çevrim yapılabilen çoklu ÖB leri
 • Net, brüt yada kondisyone ağırlıklar
 • İşlem çakışmalarına (bir önceki işlem tamamlanmadan bir sonrakinin başlıyabilmesi) izin veren kısmi adım miktarları ile ilerleme bildirimi
 • Üretim adımları durdurulabilir, makineden boşaltılabilir, stoklanabilir ve daha sonra tekrar üretime çıkılabilir
 • Tamamlanmış iş adımlarının bir sonraki adıma yada müşteri siparişine tahsisi
 • İç, dış, çoklu madde, çoklu parti üretimleri destekler
 • Gerekli dokümanların yaratılması ve kullanımı: Toplama listeleri, parça etiketleri, işlem talimatları...
 • Kolay raporlama için Excel e rapor aktarımı

Kalite Yönetimi

 • Aynı ürün çok sayıda kalite düzeyi ile tanımanabilir
 • Stoklar bu farklı kalite düzeyleri ile görüntülenir
 • Kalite düzeyinin yükseltilmesi için tekrar işlemler desteklenir
 • Uyarlama kuralları ile bir müşteri için “ikinci kalite” olarak sınıflandırılmış diğer bir müşteri için “birinci kalite” olarak sınıflandırılabilir

Fire denetimi

 • Beklenen fireye göre dinamik malzeme çıkışı hesaplama
 • Her üretim emri için hassas sabit yada değişken fire kullanımı
 • Tekrar işlem görecek fire ürünler
 • Her üretim adımı için beklenene karşılık gerçekleşenfire ve uzama / çekme

Dış işlemler

 • Rota adımları ve giden / gelen stok hareketleri ile dış alt yüklenimcilerin izlenmesi
 • Ek masraflar ve indirimlerin fiyat listesine göre hassas hesaplanması
 • Üretimin parti, parça, yer... ile izlenmesi

Komisyonla çalışma / Diğerleri için alt yüklenimçi olmak

 • Fiyat listeleri yönetimi ve iş lotlarından doğrudan faturalama
 • Müşteri malzemeleri için özel stok yönetim kuralları
 • İşlemlere, ek masraflara ve indirimlere göre bütün fiyat listesi olanakları
 • Miktar fiyat kırılımları ve indirimler
 • Üretim emirlerinden yaratılan geçici ve kesin faturalar
 • Yazdırılan rapor ve istatistiklerİSTATİSTİKLER

42

ÜLKE

5

KITA

20+

YIL sürekli geliştirme

400+

tekstil ve konfeksiyon ŞİRKETİ
TOP