DATATEX OFFICES - imprimir lista pagina (regresar a la pagina de contactos)